Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CARPSOUL.HU ONLINE ÁRUHÁZ; elérhetőségek (carpsoulhungary@gmail.com, +36 (30) 9944449); továbbiakban: Szolgáltató) és a CARPSOUL.HU - ONLINE ÁRUHÁZ által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen feltüntetve: Felek).

Kérjük, amennyiben webáruházunk Ügyfele kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Megrendelésének jóváhagyásával Ön elfogadja a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály  feltételeit.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (+36 (30) 9944449) rendelkezésére áll!

Az Ügyfél:
A
z a személy, aki a Szolgáltatótól regisztráció nélkül telefonon vagy e-mailben esetleg a Szolgáltató webáruházának internetes felületét igénybe véve regisztráció után azon keresztül árut rendel, vásárol.


A Szolgáltató (Céginformációk):
Carpsoul Hungary Kft.

1025 Budapest, Zöldkő u. 12/1.
Engedélyszám: HU 13100178
Adószám: 24259002-1-41
Tel.: +36 30 99 4444 9
E-mail: info@carpsoul.hu
Web: www.carpsoul.hu

A szerződés tárgya:
A www.carpsoul.hu webáruházban található árucikkek.
Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.
A megrendelt termékek színe ritka esetekben eltérő lehet a weboldalon található termékek fotójától, ellenben nem befolyásolja azok minőséget.
A weboldal szerkesztése során törekszünk a színbeli eltérések kiküszöbölésére.

Árak:
A termékek mellett feltüntetett ár a termékek bruttó ára, amely forintban értendő.

Megrendelés menete:
A kiválasztott terméket megrendelheti a weboldalon keresztül, telefonon, vagy e-mailben.

Szállítási információk:
Csomagjaink szállítását a Magyar Posta Zrt. segítségével végezzük.
Magyar Posta Zrt. web: www.posta.hu

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Utánvétes fizetés:
Az Ügyfeleknek a kiszállított árut a Magyar Posta Zrt. futáránál készpénzben kell kifizetnie, az utánvétes vásárlás költségével együtt (Fizetendő összeg = vételi ár + szállítási költség).
Bankkártyás fizetés lehetőségével kapcsolatos információkat a Magyar Posta Zrt. weboldalán (www.posta.hu) találhatnak.
A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át az Ügyfélnek, az áruval együtt.
Szállítási költség: 1.590 Ft. (30 kg-os összsúly felett INGYENES!)
Minimum rendelési érték: 3.000 Ft.

Személyes átvétel telefonos egyeztetés után (DÍJMENTES):
Budapesten (II., III. ker.), illetve Gyöngyösön.


Szállítási és teljesítési feltételek:

Várható szállítási idő: min. 5 munkanap (egyeztetve az Ügyféllel)

Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. 


MEGRENDELÉSSEL, KÉZBESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


Kérjük Ügyfeleinket, hogy minden vásárláskor adják meg (mobil) telefonszámukat, hogy a futár kiszállításkor fel tudja venni az Önökkel a kapcsolatot ill. hogy esetleges sikertelen kézbesítés esetén a későbbiekben egyeztetni tudjanak az csomagátvételről.
Figyelem! Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés felmerülő költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.
A futárszolgálati kiszállítással kapcsolatban további információkat a Magyar Posta Zrt. weboldalán (www.posta.hu) talál.
Szállítási feltételeink változtatási jogát fenntartjuk!

Sérült csomag:
Kérjük Ügyfeleinket, hogy kézbesítéskor az árut tartalmazó dobozt a futár előtt szíveskedjenek megvizsgálni! Ha olyan sérülést tapasztalnak a dobozon, amely a benne lévő áru károsodására utal, vetessenek fel jegyzőkönyvet, és ne vegyék át a csomagot. Abban az esetben, ha a termékről felbontás után, de még a futár jelenlétében kiderül, hogy az bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cseregaranciát biztosítunk.
Ilyen esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatják, azonban annak hiányában nem áll módunkban térítésmentesen cserélni a küldeményt.
Ha sérülést tapasztalnak, kérjük haladéktalanul lépjenek kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a info@carpsoul.hu e-mail címen vagy a +36 30 99 4444 9-as telefonszámon.

A vásárlástól való elállás joga:

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, az Ügyfelek érdekeit szem előtt tartva jár el.
Az Ügyfél a szerződéstől a 45/2014 kormányrendeletben foglaltak szerint szerint 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat, az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Ha az Szolgáltató nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra, akkor az Ügyfél számára az elállásra nyitva 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél viseli.
A Szolgáltatót ezen felül egyéb költség nem terheli, azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot, a hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta.

Elvétve előfordul, hogy a webáruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet az Ügyfél szeretett volna vagy esetleg más terméket kapott - ilyen esetekben kérjük, hogy az Ügyfél jelezze a termékkel kapcsolatos észrevételeit Ügyfélszolgálatunknak a info@carpsoul.hu e-mail címen vagy a +36 30 99 4444 9-as telefonszámon!

Elállási / Felmondási tájékoztató:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Carpsoul Hungary Kft. 1025 Budapest, Zöldkő u. 12/1.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

a. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.


b. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.


c. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Termékgarancia, szavatosság, jótállás:

A Szolgáltató jótáll azért, hogy a www.carpsoul.hu weboldalon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

A Szolgáltató nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.
A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

Figyelem! Amennyiben a vásárolt termék magyar nyelvű kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek be nem tartása garancia megvonásával jár.

A Szolgáltató bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

A Szolgáltató ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

A Szolgáltató az e pont szerinti szerviztevékenységét a márkaszervizek útján látja el.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit az Ügyfélnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa vagy kiegészítse.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a Szolgáltató semminemű egyéb jótállást nem vállal továbbá nem felelős az alábbiakért:

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. (A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.)

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.


Az Ügyfél felelős a www.carpsoul.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért.

A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt - a változás a www.carpsoul.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Felelősségvállalás:

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a webshop oldalain külső behatolás által okozott károkért ill. bármilyen, internetszolgáltatók által okozott információtovábbítási késedelemért, számítógépes vírus, vonal- illetve rendszerhibából keletkezett károkért.
A Szolgáltató webáruházban található információk alapján vásárolt termékek felhasználása az Ügyfelek felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, kárért.

Viszonteladással kapcsolatos információk:

Ügyfeleink a www.carpsoul.hu weboldalon feltüntetett vásárlási feltételekkel, kizárólag saját használatára jogosultak termékeket vásárolni - viszontértékesítési tevékenység folytatására nem jogosultak!

 
Adatvédelem:

Az Ügyfelek regisztrációnál / vásárlásnál leadott adatait kizárólag a Carpsoul Hungary Kft. jogosult használni. A Carpsoul Hungary Kft. a személyes adatokat a vásárlás teljesítéséhez (számla kiállítás, kiszállítás, garancia, jótállási szerződés) az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően használja és tárolja.

Jogi nyilatkozat:

A weboldalon található képanyagok, szöveganyagok a Carpsoul Hungary Kft. tulajdonát képezik. Ezeket felhasználni, másolni tilos. Bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Carpsoul Hungary Kft. írásos engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, amelyek a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Carpsoul Hungary Kft. 2016. Január 01.Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.